20. – 22. týždeň

Vyšetrenie slúži k podrobnému posúdeniu jednotlivých orgánov a systémov plodu. Je to najoptimálnejšie obdobie pre podrobné vyšetrenie anatómie plodu (vývoja centrálneho nervového systému, kostry, končatín, srdca, pľúc, tráviaceho systému, vylučovacieho systému, genitálu, pupočníka), placenty, plodovej vody.

Zároveň je to najvhodnejšie obdobie pre vyšetrenie markerov choromozómových chýb plodu. Medzi tieto markery patria: hrúbka kožnej riasy na záhlaví, dĺžka nosovej kosti, rozmer obličkových panvičiek, morfológia srdca, dĺžka stehennej kosti, vzhľad črevných kľučiek, atď.

Ultrazvuk medzi 20.-22.týždňom sa realizuje podľa protokolu medzinárodnej organizácie FMF London (Fetal Medicine Foundation). Zoznam lekárov, ktorí sú držiteľmi certifikátu pre vyšetrenie v II.trimestri, je na stránke: https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=4

Pri zachytení vrodenej vývojovej chyby závisí ďalší postup na charaktere a závažnosti chyby. V niektorých prípadoch je indikované ďalšie vyšetrenie (napr. magnetická rezonancia), 3D/4D ultrazvuk, prípadne opakovanie 2D ultrazvukového vyšetrenia, či vykonanie odberu plodovej vody. Tehotná žena a jej partner sú oboznámení s vplyvom nálezu na zdravie plodu a sú s nimi konzultované možnosti riešenia situácie. Rozhodnutie o osude tehotnosti vždy patrí rodičom a je nami plne rešpektované.

Merané parametre: BPD(priemer hlavičky), HC(obvod hlavičky), FL(dĺžka stehennej kosti), NF(hrúbka kožnej riasy na záhlaví), NB(nosová kosť), TCD(priečny priemer mozočku).

 

Objednať sa na vyšetrenie »