UZV prietoku v pupočníku

V III.trimestri gravidity sa u tehotných žien robia vyšetrenia na zistenie stavu tzv.fetoplacentárnej jednotky. Základným vyšetrením je CTG (kardiotokografické vyšetrenie), ktoré sa robí u všetkých tehotných žien od 36.týždňa gravidity. Jeho nevýhodou je však nízka výpovedná hodnota a vysoká falošná pozitivita. Druhým typom vyšetrenia je Dopplerovské vyšetrenie fetoplacentárnej cirkulácie. Jeho základným typom je vyšetrenie prietoku krvi v pupočnej šnúre. (tzv.IPP). Výhodou je podstatne vyššia presnosť, a hlavne to, že odchýlky v zásobení plodu kyslíkom a živinami nám vyšetrenie IPP odhalí podstatne skôr, než sa tieto odchýlky prejavia na CTG zázname.

Výsledkom vyšetrenia IPP sú vypočítané indexy: A/B, RI(index rezistencie), PI(index pulzatility). Obvykle vyšetrujeme prvé dva indexy. Ich hodnota môže byť v norme, alebo vykazuje odchýlku – ľahkú, stredne ťažkú či ťažkú poruchu. V závislosti od výsledku volíme ďalší postup.

 

Objednať sa na vyšetrenie »